Pionier in rechtsbijstand

Woninginbraak maar geen vergoeding van uw brandverzekeraar? D.A.S., altijd uw redder in nood dankzij het PROF-concept

Wanneer dieven inbreken in uw woning en een flinke buit meenemen, kan u altijd beroep doen op uw brandverzekeraar. Een brandverzekering dekt namelijk meer dan enkel brandschade. Maar wat als deze verzekeraar tussenkomst weigert? Dan is een goede rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe. Ontdek de daadkracht van ons PROF-concept in dit artikel.


Marc wordt op 05/07/2019 het slachtoffer van diefstal in zijn woning. Er zijn verschillende waardevolle spullen verdwenen maar geen inbraaksporen te bespeuren. De verzekerde vermoed dat de dieven binnen geraakt zijn met dubbele sleutels, gezien een sleutelbos zoek was. 

Marc legt verklaring af bij de politie en doet aangifte bij zijn brandverzekeraar, waar hij verzekerd is voor zijn inboedel en voor diefstal.

De verzekeraar weigert de schade echter te vergoeden omdat er geen sporen van inbraak zijn, hetgeen één van de voorwaarden is om een tussenkomst door de brandverzekeraar te verkrijgen.

Klopt dat wel? Hanteert de verzekeraar wel de juiste polisvoorwaarden?


Neen. In de meest recente voorwaarden stond inderdaad vermeld dat er sprake moet zijn van inbraaksporen om beroep te kunnen doen op een vergoeding. Maar, Marc heeft recht op een dekking volgens de voorwaarden die golden bij het afsluiten van het contract en dus niet volgens de laatste voorwaarden.

In de geldende voorwaarden voor Marc staat er nergens vermeld dat er sprake moet zijn van inbraaksporen. De clausule waar dit wél in vermeld staat werd pas later toegevoegd. De weigering van dekking door de brandverzekeraar is dus ongeldig…

Tijd voor de rechtsbijstandsverzekeraar


Marc gaat ten rade bij zijn verzekeringsmakelaar. Het is duidelijk: dit is een case voor een rechtsbijstandsverzekeraar. Marc sloot bij D.A.S. echter de basisdekking Privéleven af. In deze polis zijn geschillen met de brandverzekeraar niet inbegrepen. Dit geschil wordt gedekt mits de bijkomende dekking rechtsbijstand Na Brand of met een Consumentenpolis, een Consumentenpolis BeneFisc of een Conflictenpolis BeneFisc.

Wat nu? Het PROF-concept van D.A.S. brengt soelaas


In geval van een ontoereikende dekking kan de verzekeringsmakelaar beroep doen op ons PROF-concept. Met deze ‘Wij helpen u’-service kan D.A.S. hulp aan klanten van verzekeringsmakelaars bieden, ook wanneer het schadegeval niet verzekerd blijkt. 

PROF-service met succes!


D.A.S. opent een PROF-dossier voor deze zaak en schrijft de brandverzekeraar op 26/11/2019 aan met een verzoek om ons per kerende hun regelingsinzichten kenbaar te maken en hun standpunt te herzien. 

Ondanks verschillende rappels naar de verzekeraar, blijft elke reactie uit. Ook telefonisch contact met de vraag om het dossier te behandelen zodat wij onze klant kunnen informeren baat niet. 

Maanden gaan voorbij zonder reactie. Ons geduld en dat van de klant raakt op…

Tijd dat er schot in de zaak komt


De tegenpartij wordt opnieuw telefonisch aangemaand. Verschillende maanden gaan voorbij en er kan nog steeds geen duidelijk standpunt ingenomen worden? Een betreurenswaardige en onaanvaardbare houding van de verzekeraar…  

Gezien de langdurige situatie neemt onze verzekerde een advocaat onder de arm om te bekijken welke juridische stappen er verder kunnen genomen worden.  

Intussen blijft D.A.S. de tegenpartij aanschrijven. We wijzen hen erop dat ze hun verzekerde op die manier in de kou laten staan en zeer onprofessioneel handelen. 

De aanhouder wint


Na maandenlange vruchteloze correspondentie met de betrokken verzekeraar komt er uiteindelijk schot in de zaak. Na een onderzoek is de tegenpartij bereid hun standpunt te herzien en over te gaan tot vergoeding van de schade conform de cijfers van de aangestelde expert. 

Ze maken een bedrag van maar liefst 40.311,59 EUR over aan de verzekerde.

Zowel de klant als de verzekeringsmakelaar zijn bijzonder tevreden over de tussenkomst van onze juriste en het behaalde resultaat! 

Het PROF-concept: goed om weten


Verzekeringsmakelaars kunnen hun klant altijd met deskundig advies en hulp bijstaan, dankzij PROF.

PROF is een pragmatisch dienstenpakket, dat zowel voor de makelaar als voor de klant duidelijke voordelen biedt tegenover andere rechtsbijstandsverzekeraars. Zo is D.A.S. altijd uw redder in nood.

 

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Verzekerd in alle formules D.A.S.-Rechtsbijstand opgemaakt via de Legal Risk Calculator: de invordering van onbetwiste geldschulden bij een andere onderneming (B2B) via Go Solid.
27/04/2021 09:53
Verzekerd in alle formules D.A.S.-Rechtsbijstand opgemaakt via de Legal Risk Calculator: de invordering van onbetwiste geldschulden bij een andere onderneming (B2B) via Go Solid.
Lees meer
Medewerker aan het woord: David Claude
16/03/2021 09:27
Medewerker aan het woord: David Claude
Lees meer
Speed pedelecs en elektrische steps, hoe zit dat met de wetgeving?
10/03/2021 16:11
Speed pedelecs en elektrische steps, hoe zit dat met de wetgeving?
Lees meer
Waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw voertuig en mobiliteit
18/02/2021 09:22
Waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw voertuig en mobiliteit
Lees meer