Pionier in rechtsbijstand

Wat als de levensverzekeraar weigert uit te betalen...

In het PROF-charter dat D.A.S. als eerste Rechtsbijstandverzekeraar voor de makelaars ontwikkelde staat de waarde “wij helpen u” centraal. Omdat u, als verzekeringsbemiddelaar ons exclusief aanspreekpunt bent, wil het PROF-concept vooral u de tools aanbieden om uw meerwaarde aan klanten te tonen. En dat kunt u via niet verzekerde juridische conflicten waarvoor een eerste lijnshulp nodig is.


Dit geldt uiteraard voor D.A.S.-klanten die uit de boot vallen omdat ze nog niet de juiste D.A.S.-polis hadden onderschreven of omdat een bepaalde materie niet verzekerbaar is.

Maar ook kunt u uw klanten die nog geen D.A.S.-polis onderschreven een waardevolle ondersteuning bieden. U bepaalt uiteraard of een PROF-tussenkomst uw klantenrelatie versterkt.

En onze statistieken tonen dat u steeds meer beroep doet op ons PROF-concept. Vorig jaar verleenden we aan meer dan 1600 makelaars een PROF-tussenkomst. En we maken het verschil! Voor de klanten van onze makelaar X betekende deze PROF-tussenkomst de uitkering van de mooie som van 50.000 EUR …

Kunt u het zich voorstellen? Uw goede klant in een traumatische periode door het overlijden van de echtgenoot krijgt geen tussenkomst en vraagt u om hulp… Ze hebben echter geen adequate verzekering Rechtsbijstand… En nu?

Dossier van de maand

De heer L. sloot in ‘97 een levensverzekering af als financiële buffer voor zijn gezin. In de zorgvuldig ingevulde bijhorende medische vragenlijst verklaarde de huisarts dat de man in uitstekende gezondheid verbleef.

Begin mei 2008 werd de verzekerde echter gekweld door psychische problemen.

Als zelfstandige leed hij aan een stress syndroom omwille van de onduidelijke economische situatie waarin hij zich bevond. Deze stress ging gepaard met angstaanvallen en zelfmoordneigingen. De voorgeschreven kalmerende medicatie hielp niet, zodat hij via de spoeddiensten opgenomen werd met het oog op een intensieve behandeling.

Enkele dagen later maakte de heer L. een eind aan zijn leven.

Bij de melding van dit tragische overlijden aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij, weigerde deze de levensverzekering uit te betalen.

Reden?

Het verslag van het psychiatrische team van de spoedgevallendienst vermelde dat er al psychische problemen in ‘97 werden vastgesteld en dat de man toen al in behandeling was voor zijn depressie.

De uitbetaling werd geweigerd omdat de maatschappij het overlijden van de heer L. beschouwde als een gevolg van een aandoening waar hij aan leed bij het onderschrijven van het contract, maar deze niet gemeld had.

Staan de nabestaanden nu in de kou?

De nabestaanden bleven niet bij de pakken zitten en gingen te rade bij hun makelaar..

Overtuigd van het belang van een goede rechtsbijstand en de goede productkennis van de D.A.S.-waarborgen, diende de makelaar dit als een            PROF-dossier in… Hij zorgde tevens voor aanvullende verklaringen van artsen die de overledene behandeld hadden tot de datum van zijn overlijden. Deze beide dokters stelden zeer duidelijk dat er hoegenaamd geen causaliteit bestond tussen aandoeningen uit het verleden en het overlijden in 2008.

D.A.S. wees de verzekeraar terecht en stelde dat hun polisvoorwaarden met betrekking tot bestaande aandoeningen en art.6 van de wet op de landsverzekering niet van toepassing waren. Door het puike werk van onze jurist werd de uitkering aan de weduwe een feit: bijna 50.000 EUR!

De levensverzekering werd uitbetaald en de nabestaanden waren onder de indruk.

De reactie van onze D.A.S.-makelaar? Bedankt D.A.S voor jullie professionele aanpak in dit PROF-dossier.

Een juridisch conflict oplossen?

Met D.A.S. staan u en uw cliënt niet alleen!

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Schade aan auto vanwege een gebrek aan de weg: hoe bekom je een adequate vergoeding?
21/09/2020 09:41
Schade aan auto vanwege een gebrek aan de weg: hoe bekom je een adequate vergoeding?
Lees meer
Medewerker aan het woord: Domien De Rycke
03/09/2020 09:18
Medewerker aan het woord: Domien De Rycke
Lees meer
Geschil op school: sowieso verzekerd?
28/08/2020 12:48
Geschil op school: sowieso verzekerd?
Lees meer
Medewerker aan het woord: Wendy Vanderstappen
10/08/2020 11:47
Medewerker aan het woord: Wendy Vanderstappen
Lees meer