Pionier in rechtsbijstand

Waarom rechtsbijstand een zaak is voor de onafhankelijke verzekeraar D.A.S. Onze jurist Denis Honoré krijgt 7.444,88 EUR meer.

Hebt u het ook al meegemaakt? De tegenpartij die slimmer denkt te zijn door het slachtoffer snel een kwitantie onder de neus te schuiven en dan beweert alles correct geregeld te hebben? Lees even mee om te vernemen hoe deze oneerlijke handelswijze dankzij de energieke houding van de D.A.S.-beheerder gecounterd werd…


Hond valt aan

K.V. die thuis is, hoort zijn dochtertje in de tuin roepen en snelt ter hulp. Hun Jack Russell wordt belaagd door een rasgenoot die over de omheining is gesprongen en zwaar in de aanval is gegaan. Vader V., die zijn hond wil redden uit een benarde positie, komt tussenbeide wat de aanvaller hem niet in dank afneemt. Hij krijgt zware beten in zijn rechterhand.

De makelaar doet aangifte bij D.A.S. De eigenaar van de hond is verzekerd in B.A.-Gezin bij de maatschappij A.

Onze jurist Denis Honoré vraagt op 30/05/2011 te vergoeden en krijgt het akkoord op 20/07/2011. Verdere reacties blijven, ondanks herinneringen, uit.

De kwitantie is al getekend!

Maar… onze jurist is echter met verstomming geslagen bij de melding van de makelaar dat de inspecteur van de tegenpartij een bezoekje aan onze klant bracht en hem een voorstel onder de neus geschoven heeft. Met een getekende kwitantie van 2.500 EUR meldt de verzekeraar eenvoudigweg dat de zaak definitief geregeld is!

Dit was uiteraard buiten de waard gerekend. Deze handelswijze is deontologisch totaal niet aanvaardbaar en dat laat D.A.S. niet zomaar gebeuren.

We stellen de volgende vragen aan deze variaverzekeraar

1) Graag uitleg over uw gedragscode en een verantwoording over deze handelswijze met een onwetend slachtoffer? Een dergelijke onderhandeling tussen een inspecteur en een burger zonder enige kennis terzake is onevenwichtig en roept vragen op met betrekking tot de validiteit van de toestemming voor de transactie.

2) Met welk recht negeert u de tussenkomst van de verzekeraar Rechtsbijstand van het slachtoffer en handelt u na drie maanden stilzwijgen de zaak achter de rug af?

3) Hoe legt u uit dat uw inspecteur die geen dokter of advocaat is dit dossier definitief regelt zonder bevoegdheid in deze materie heeft, zelfs zonder medisch onderzoek?

Het rapport van onze medisch expert bewijst dat de schade aanzienlijk is. Het door de tegenpartij voorgestelde bedrag beantwoordt absoluut niet aan de reële schadeposten.

Onze onderbouwde schade-eis rekening op basis van de indicatieve tabel*:

1. Verplaatsingskosten 43,20 EUR

2. Lichamelijke en morele schade

2.1 Tijdelijke ongeschiktheid

2.1.1. Materiële schade

2.1.1.1. Medische kosten 50,51 EUR

2.1.1.2. Inkomstenverlies 45,60 EUR

2.1.1.3. Verhoogde inspanningen 274 EUR

2.1.1.4. Huishoudelijke ongeschiktheid 553 EUR

2.1.1.5. Administratieve kosten 63 EUR

2.1.2. Morele schade - pretium doloris 1.137,50 EUR

Totaal tijdelijke ongeschiktheid 2.122,61 EUR

2.2. Blijvende ongeschiktheid (4%) 6.048 EUR

2.2.1. Materiële en morele schade 1.512 EUR

2.2.2. Huishoudelijke ongeschiktheid - ex aequo et bono

Totale blijvende ongeschiktheid 7.560 EUR

Totale lichamelijke schade 9.682,61 EUR

Verzekeraar tegenpartij zegt zich echter niets van dit rapport te kunnen aantrekken omdat “onze klant al voldoende vergoed is.” Na klacht heeft men toegezegd het dossier te heropenen. De analyse van hun eigen medisch expert bevestigt de conclusies van het medisch rapport. De tegenpartij aanvaardt een bijkomend bedrag van 7.444,88 EUR te betalen!

Dankzij zijn rechtsbijstand D.A.S. ontving de klant 9.444,88 EUR in plaats van 2.500 EUR. (Wat zou de geïntegreerde rechtsbijstand van deze B.A.-verzekeraar geadviseerd hebben?)

Kosten voor D.A.S.?

Administratief beheer 400 EUR

Medische expertise 200 EUR

D.A.S. Rechtsbijstand aan de kant van de klant!

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
05/05/2020 14:19
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
Lees meer
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
28/04/2020 10:00
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
24/04/2020 12:22
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
Lees meer
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
08/04/2020 11:47
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
Lees meer