Pionier in rechtsbijstand

Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is

Onze samenleving evolueert. Patiënten worden mondiger, staan op hun rechten, raadplegen sneller een advocaat of stappen naar de rechtbank. Hoe kan u zich hier als arts, specialist of medisch zorgverstrekker tegen wapenen?


Naast geschillen met patiënten kunnen beoefenaars van een medisch of paramedisch beroep ook uiteenlopende conflicten hebben met leveranciers, de overheid, ziekenhuizen, de Orde der Geneesheren, de fiscus of verzekeraars.

Uw verzekeraar beroepsaansprakelijkheid ontfermt zich over die schadegevallen waarbij u "burgerlijk aansprakelijk" bent en er een vergoeding moet worden uitgekeerd, maar er zijn ook zaken die niet worden gedekt. Het is dan ook belangrijk te weten wat precies.

Het gaat dan vooral over juridische geschillen waarbij u als medisch of paramedisch dienstverlener:

 • strafrechtelijk vervolgd wordt voor een medische fout en bijstand van een vrij gekozen advocaat wenst;

 • niet de aansprakelijke bent, maar het slachtoffer van een patiënt bent. Bijvoorbeeld na een handgemeen of na online reputatieschade;

 • een geschil heeft met het RIZIV, het ziekenfonds, uw pensioen of sociale bijdragen...;

 • een discussie heeft met uw verzekeraar beroepsaansprakelijkheid omtrent een weigering van tussenkomst;

 • aangeklaagd wordt door de Orde der Geneesheren/Apothekers of door een confrater;

 • een contractueel conflict heeft met een ziekenhuis, een leverancier, een patiënt of uw boekhouder;

 • u wilt laten verdedigen voor de rechtbank vanwege een fiscaal dispuut.

Welke verzekeraar kan u dan wel helpen?


DAS Rechtsbijstand is een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar en is marktleider in rechtsbijstandsgeschillen voor medische en paramedische beroepen.

Op welke manier kan DAS u bijstaan?


Via de uitgebreide rechtsbijstandspolis Mijn Medische Activiteit, formule All Risk biedt DAS bijstand voor dit type conflicten. Dit product is de standaard voor een uitstekende belangenverdediging.

Bovendien kreeg deze polis (Mijn Medische Activiteit) onlangs nog een uitbreiding met extra voordelen:

 • Verhoogde verzekerde bedragen, zelfs tot 200 000 EUR verdedigingskosten per geschil bij verdediging voor een medische fout of tot 50 000 EUR voor contractuele, fiscale, sociale geschillen of voor conflicten met de overheid e.d.

 • Bij stopzetting of pensionering van uw activiteit, blijft de verzekering gelden. Dankzij zeer lange uitlooptijden kan u op beide oren slapen.

 • NIEUW: er is ook dekking bij een vervolging voor het Hof van Assisen voor feiten vanuit de Wet m.b.t. euthanasie, waarbij de vermeende onwettigheid van de euthanasie onvrijwillig is. Ook in deze actuele complexe materie zorgt DAS voor gemoedsrust.

Uw rechten verdedigen is duur. Dankzij de uitgebreide polis Mijn Medische Activiteit van DAS kan u zich laten bijstaan bij de meest uiteenlopende juridische conflicten* met betrekking tot uw  professionele activiteiten. Verschillende experten-teams, met elk hun eigen specialisatie, staan aan uw kant om uw belangen tot het uiterste te verdedigen. DAS neemt de kosten op zich.

Nog geen aparte rechtsbijstandsverzekering? Contacteer uw verzekeringsmakelaar of vind een makelaar in uw buurt.

Meer info op "Onze producten"

Belangrijk

 • Voor elke waarborg geldt een maximale tussenkomst. Voor een aantal waarborgen gelden er wachttermijnen en/of  een verplicht minimumgeschil.

 • Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als u bij het afsluiten van het contract op de hoogte bent van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil.

 • Volgende uitsluitingen blijven van toepassing op alle contracten: misdaden en daden van grove of opzettelijke schuld; BTW; merken, octrooien en namaak…

 • Klik hier om de verzekeringsvoorwaarden All Risk voor de toepassing van de waarborgen en uitsluitingen te raadplegen. 

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd.

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Bert De Decker
28/06/2022 08:14
Medewerker aan het woord: Bert De Decker
Lees meer
Medewerker aan het woord : Wouter Meire
09/06/2022 08:43
Medewerker aan het woord : Wouter Meire
Lees meer
Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
19/05/2022 14:40
Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
Lees meer
Waterschade in uw appartement
11/05/2022 15:05
Waterschade in uw appartement
Lees meer