Pionier in rechtsbijstand

Waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw voertuig en mobiliteit

In het verkeer en met je auto kan heel wat gebeuren: ongevallen (te voet, met de fiets of wagen…), ondermaatse vergoedingen bij een ongeval, disputen bij verkoop of aankoop van een wagen, onenigheden met de garage …


Uit ervaring weet D.A.S. dat de kans groot is dat je bij een ongeval in een discussie terechtkomt (met de tegenpartij of de autoverzekering). Juridische hulp is dan geen overbodige luxe. 

Daarom zijn rechtsbijstand en mobiliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een complete en onafhankelijke rechtsbijstand voor je mobiliteit zonder belangenconflicten, is dan ook belangrijk.

Je gelooft ons niet? We zetten onze woorden kracht bij aan de hand van drie waargebeurde situaties.

Voorbeeld 1: Kop-staartaanrijding, discussie over vergoeding


Onze klant Rudi krijgt een verkeersongeval. Een bestuurder uit Luxemburg rijdt achteraan in op zijn bestelwagen. De schade is groot. Rudi doet meteen aangifte bij D.A.S. 

De dag na Rudi’s aangifte stelt D.A.S. de buitenlandse verzekeringsmaatschappij in gebreke. Onze klant treft geen schuld, dus de tegenpartij moet de schade vergoeden. De tegenpartij erkent de aansprakelijkheid en stelt een auto-expert aan om de schade te ramen. Het besluit: het voertuig is totaal verlies.

Wat met de beschadigde goederen?


Maar… klant Rudi is antiquair en had antieke stukken in de koffer van zijn bestelwagen liggen. Ook die waren beschadigd door het ongeval. Dankzij bewijsstukken en een positief expertiseverslag vergoedde de tegenpartij ook deze schade. Tot nu gaat alles dus goed…

De gebruiksderving


Gebruiksderving is de vergoeding die je krijgt wanneer je door een ongeval je voertuig een bepaalde periode moet missen. Rudi heeft dus recht op zo’n vergoeding, want zijn wagen is totaal verlies. Normaal  betekent dit dat je een vergoeding krijgt voor de tijd nodig om de schade aan je voertuig vast te kunnen stellen (wachttijd) én voor de mutatieduur, de duur om een ander voertuig aan te kopen. 

Onze schadebeheerder bij D.A.S. stuurt dus een schadeclaim voor beide periodes: de expertise-wachttijd én de mutatieduur. Deze periode omvatte in totaal 43 dagen aan een vergoeding van 37,5 EUR/dag = 1 612,50 EUR. 

De verzekeraar gaat echter niet akkoord. Zij willen enkel betalen voor de expertise-wachttijd, niet voor de mutatieduur (21 dagen in plaats van 43 dagen).

Dat is niet aanvaardbaar voor onze klant en dus verzoekt onze D.A.S.-schadebeheerder de tegenpartij om hun standpunt te herzien. Na véél aandringen en dreigementen om verdere stappen te ondernemen, gaat deze maatschappij eindelijk overstag. Rudi krijgt terecht een bijkomende vergoeding… 

Conclusie? Dankzij de tussenkomst van D.A.S. ontving onze klant een veel grotere schadevergoeding dan voorzien!

Reactie van de makelaar en klant


Klant:
“Super dikke merci voor de afhandeling van dit dossier en je doorzetting voor die gebruiksderving.”

Makelaar: “Bedankt voor je doorzetting en het bekomen resultaat. Daarvoor blijven we het doen he.”

Voorbeeld 2: Ongeval op een parking, wie is in fout?


Onze klant, Isabel, verlaat haar parkeerplaats op de parking van de supermarkt. Bij dit manoeuvre krijgt ze een aanrijding met een andere wagen. Isabel zegt dat zij stilstond op het moment van de aanrijding. Een onafhankelijke getuige bevestigt dit. 

Volgens de verzekeraar van de tegenpartij zijn beide partijen echter 50% aansprakelijk. Onze klant was immers bezig met een manoeuvre. Of ze al dan niet stilstond op het moment van de impact doet er niet toe volgens de tegenpartij.

Tijd om de juridische hulp van D.A.S. in te schakelen om Isabel’s onschuld te bewijzen. Er vertrekt een ingebrekestelling naar de tegenpartij met foto’s en het aanrijdingsformulier. Die bevestigen dat Isabel stilstond.

Maar de tegenmaatschappij wijst de volledige aansprakelijkheid af op basis van een pijltje op de schets van het aanrijdingsformulier. Dit zou duiden op een rijrichting. De betrouwbare getuigenverklaring in het dossier kan hen niet van mening doen veranderen. 

Genoodzaakt en vastberaden stelt de schadebeheerder van D.A.S. een expert aan om aan de hand van de schade aan de wagen uit te maken of onze klant stilstond op het ogenblik van de aanrijding of niet.

Resultaat? Ook de expert bevestigt dat onze klant stilstond. Het verslag van de expert wordt aan de tegenpartij overgemaakt. Als ze niet binnen de 10 dagen betalen, maakt D.A.S. het dossier over aan een advocaat.

De verzekering van de tegenpartij schiet in actie en vergoedt onze klant volledig.

Conclusie? Dankzij de minnelijke regeling en kennis van zaken van onze schadebeheerder kreeg onze klant de vergoeding waar ze recht op heeft. 

Reactie van de klant


Klant:
“Wij hielden eraan u te bedanken voor de manier waarop u het moeilijke dossier door u behandeld werd. Zelfs met de getuigenverklaring en het verslag van de auto en verkeersdeskundige, hield de tegenpartij het been stijf. Maar met uw doorgedreven ijver wist u toch een Gerechtsprocedure, welke jaren kon aanslepen, te vermijden door de tegenpartij te laten plooien.

Een schadegeval is nooit aangenaam, maar bij een schadebeheerder als u terechtgekomen..., en alles ziet er al snel veel beter uit. Wij zullen ook niet nalaten deze goede ervaringen te delen met vrienden.” 

Voorbeeld 3: Lichamelijk letsel en medische kosten


Sara rijdt met haar bromfiets op de baan en haalt een groep fietsers in. Een fietser rijdt de hoofdbaan op zonder voorrang te verlenen aan onze klant die van rechts komt. Onze verzekerde loopt hierdoor zowel materiële als letselschade op.  

Op basis van de ontvangen bewijsstukken (getuigenverklaring en aanrijdingsformulier) stelt D.A.S. vast dat onze klant niet aansprakelijk is. We stellen de tegenpartij dan ook in gebreke.

Aansprakelijkheid wordt betwist


De verzekeraar van de tegenpartij betwist de volledige verantwoordelijkheid en stelt een 50/50-regeling voor. Onze schadebeheerder gaat niet akkoord met dit standpunt. Onze klant was volledig in regel met de wegcode en was niet in fout.

Reactie van de verzekeraar blijft uit… D.A.S. blijft aandringen op een volledige vergoeding. Uiteindelijk wordt Sara volledig vergoed voor de geleden schade aan haar bromfiets en kledij. 

Esthetische schade


Sara houdt echter een lelijk litteken over aan haar enkel ten gevolge van het ongeval. Ook hier vecht D.A.S. om de kosten die hiermee gepaard gaan te laten vergoeden door de tegenpartij.

Na vele onderzoeken van de raadsdokter en verschillende behandelingen is de wonde van Sara nog volop aan het genezen. Zolang de behandeling loopt, zal D.A.S. er op toezien dat er geen consolidatie plaatsvindt. Consolidatie is de vaststelling door de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij dat de medische toestand van het slachtoffer na een bepaalde datum niet meer voor verdere evolutie vatbaar is. Die vaststelling is dus belangrijk voor het slachtoffer want na die datum zal de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij niet meer moeten instaan voor schadeposten.

De tussentijdse kosten voor de behandelingen van Sara lopen echter al hoog op. D.A.S. zorgt er dan ook voor dat de tegenmaatschappij een voorschot van 1 000 EUR betaalt voor de reeds gemaakte kosten.

Zodra de raadsdokter de consolidatie van het litteken vaststelt en de graad van de esthetische schade bepaalt, zal D.A.S. dan ook een verdere vergoeding eisen bij de tegenmaatschappij.

Een tevreden makelaar


“Eind goed, al goed! Dat heb je weer fijn geregeld.

Dank voor uw tussenkomst, weer een tevreden makelaar en klant” 😊


Een D.A.S. polis All Risk Voertuig heeft dus een duidelijke meerwaarde! Wij maken voor u het verschil. U kan steeds op onze onafhankelijk expertise rekenen voor een optimale oplossing. 

Goed om weten!


Het principe van onze polis "All Risk Voertuig" betekent: alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn gedekt. U krijgt dekking rechtsbijstand vanaf de aankoop van het voertuig tot en met de verkoop van het voertuig. Bovendien zijn alle gezinsleden ook wereldwijd gedekt als verkeersdeelnemer (passagier, fietser en voetganger en bestuurder van andere voertuigen die zich verplaatsen in de lucht, op het water en op het land). 

Geen eigenaar van een voertuig? U kunt uw verkeersrisico als bestuurder ook verzekeren met onze speciale D.A.S. formule Rechtsbijstand ‘All Risk bestuurder’.

Nog geen aparte rechtsbijstandverzekering? Contacteer uw verzekeringsmakelaar of vind een makelaar in uw buurt.

 

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
20/05/2021 14:22
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
Lees meer