Pionier in rechtsbijstand

Valpartij op een bowlingbaan: eigen schuld?

Bij haar eerste worp glijdt Anne V. uit over een olievlek op de bowlingbaan in een sportcentrum in Nederland. Zij breekt hierbij haar enkel. Het gaat om een gecompliceerde fractuur en zij blijft zitten met een langdurige werkonbekwaamheid. Zij acht de uitbater hiervoor verantwoordelijk. Eigen minnelijke pogingen om de lichamelijke letsels te laten vergoeden lopen onmiddellijk vast. Het spelen op bowlingbanen gebeurt op eigen risico, stelt de uitbater. Om het bowlen te vergemakkelijken worden de banen met olie ingesmeerd. Maar op de bewuste baan ligt een olieplas voor de approachlijn.


Stap 1: Bewijs van de fout verzamelen

We dienen het bewijs te leveren dat de bowlingbaan gebrekkig is en verzamelen alle noodzakelijke gegevens om de fout en de schade concreet aan te tonen. Hiervoor moeten we foto’s, getuigenissen en situatieschetsen verkrijgen.

Stap 2: Ingebrekestelling en expertise

Na de ingebrekestelling aan het sportcentrum stelt het schaderegelingsbureau A. een onderzoek in.

Er volgt een vergadering bij Anne V. thuis. D.A.S. stelt een letselschade specialist aan om onze klant bij dit gesprek bij te staan. Dit dossier wordt immers behandeld naar Nederlands recht.

De aansprakelijkheidsverzekeraar van het sportcentrum wijst alle aansprakelijkheid af en stelt dat er geen sprake was van teveel aangebrachte olie.

Omdat de zaak muurvast zit en de aard en de ernst van de letsels belangrijk zijn, starten we een voorlopig getuigenverhoor op. Tijdens dit getuigenverhoor in aanwezigheid van de rechter wordt de toedracht door een griffier opgetekend. Deze verklaringen zullen bepalen of een verdere procedure ten gronde voor de rechtbank (kostprijs tussen de 10.000 en 15.000 EUR) haalbaar is. De geraamde kosten van dit getuigenonderzoek bedragen 3500 EUR. We stellen advocatenbureau S. aan.

De getuigenverklaringen bevestigen de aanwezigheid van een grote olievlek op de bowlingbaan, waarin je zelfs kon schrijven. De medewerkers van het centrum die eveneens getuigen hebben evenwel niets gezien of gehoord. Zij spreken over aanvaarding van risico. Maar de wijze waarop de olie aangebracht wordt zonder enige duidelijke instructies, manueel met een plantenspuit, zonder verdere controle pleit niet in hun voordeel…

Stap 3. Kans op succes?

De verzekeraar van tegenpartij verwijst o.a. naar tegenstrijdigheden in de getuigenverklaringen, het gebrek aan bewijs en wijst alle aansprakelijkheid af.

Wij besluiten daarentegen dat we op basis van opgetekende getuigenverklaringen de verzekeraar tot de erkenning van aansprakelijkheid kunnen bewegen.

Stap 4. Aanstelling van de advocaat

We starten de gerechtelijke procedure op. Om de vooruitgang in het dossier verder te vertragen tracht de tegenpartij de rechter alsnog te overtuigen dat de zaak door een andere rechtbank behandeld moet worden. Gelukkig wijst de rechter dit af.

Eindelijk… april 2013.

De rechter stelt dat er bij deelname aan een sportactiviteit steeds een verhoogd risico op persoonlijke schade is. Maar mensen die deelnemen aan een sport georganiseerd door een professionele uitbater mogen er wel op rekenen dat de aangeboden infrastructuur met minimale zorgvuldigheid wordt onderhouden en gecontroleerd. De waarschuwingsborden gelden voor de baan zelf en niet voor de aanloopstrook ervoor. De verklaringen van het personeel zijn volgens de rechter ongeloofwaardig. Het bowlingcentrum en de verzekeraar krijgen op alle punten ongelijk.

De rechter acht het vaststaan dat het sportcentrum onrechtmatig gehandeld heeft.

Stap 5: de tegenpartij gaat in hoger beroep

De tegenpartij gaat in hoger beroep op basis van de betrouwbaarheid van de getuigenissen.

Het Hof bekrachtigt echter het eerste vonnis en bevestigt in een arrest van 16/12/2014 het eerdere vonnis.

In september 2015 verkrijgt onze verzekerde, Anne V., uiteindelijk een vergoeding van 75.000 EUR.

We hebben de rechtbanken kunnen overtuigen van het groot gelijk van Anne. Het uitglijden op de aanloopstrook naar de bowlingbaan was duidelijk niet haar fout.

Maar wat als dit niet gelukt was?

Kosten van de advocaat: 12.296,37 EUR

Buitengerechtelijke kosten gerecupereerd op de tegenpartij: 13.929,30EUR

Hadden uw cliënten een dergelijke dure rechtszaak aangedurfd zonder een sterke rechtsbijstandsverzekeraar aan hun kant?

Wat als de klant in rechtsbijstand verzekerd is bij dezelfde verzekeraar als de tegenpartij?

Rechtsbijstand D.A.S.: altijd aan de kant van de klant!

Onze verzekerde getuigt nog eenmaal naar D.A.S. toe:

“Ik wens D.A.S. te bedanken voor het vertrouwen en de steun. Het heeft na bijna 7 jaar uiteindelijk geleid tot een meer dan bevredigend resultaat.”

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer