Pionier in rechtsbijstand

Valpartij op de bus: Art. 29bis WAM?

Gevallen op de bus met pijnlijke fractuur tot gevolg. Wat nu?


Herman (69 j.) neemt op een gewone dinsdagavond de bus naar huis. De chauffeur vertrekt heel bruusk en het onvermijdelijke gebeurt…

Herman verliest zijn evenwicht en valt hard op de grond. De man op leeftijd liep door de val een ernstige heupfractuur op. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De dag erop kreeg Herman een heupprothese. Een maandenlange revalidatie volgde.

Herman dient een klacht in waarbij hij De Lijn aansprakelijk stelt voor dit ongeval. Tevergeefs, geen antwoord. Gelukkig is Herman een D.A.S.-klant met een rechtsbijstandspolis Privéleven.

Hij klopt met zijn verhaal aan bij D.A.S. Wij staan aan de kant van de klant!

Regelingsinzichten?

In eerste instantie trachten we de zaak op te lossen door een minnelijke regeling. De Lijn betwist de zaak want er was die dag geen melding van dergelijk incident. Toch hebben twee verantwoordelijken ter plaatse een document gegeven aan de passagier met als titel: “Schadegeval met een voertuig van De Lijn?”

Herman’s echtgenote bevestigt zelfs dat de buschauffeur meteen naar zijn werkgever belde, zij verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. Het is dus onmogelijk dat zij niets wisten van het ongeval.

De D.A.S. beheerder geeft niet op

Het ongeval zou volgens de vervoersmaatschappij plaatsgevonden hebben op een stilstaande bus. De tegenpartij stelt dat er op die dag enkel melding was van een passagier die in ‘dronken toestand’ struikelde over een verhoogje op de bus.

Wat zegt de wet?

Art. 29 bis WAM: het motorrijtuig dient een aanknopingspunt te zijn voor de vergoeding van schade. Betrokkenheid kan in de praktijk als volgt geïnterpreteerd worden: een voertuig is betrokken ofwel wanneer er contact is geweest met het slachtoffer, ofwel, bij gebrek aan contact, wanneer het voertuig een rol gespeeld heeft bij het tot stand komen of bij de gevolgen van het ongeval. Het is dus niet vereist dat men bijvoorbeeld bij een aanrijding met een geparkeerd voertuig moet bewijzen dat het voertuig hinder heeft veroorzaakt opdat het voertuig betrokken zou zijn bij een verkeersongeval.

Voorbeelden:

1. Een voetganger wordt op straat getroffen door een hartaanval. Hij zal zich niet kunnen wenden tot de WAM-verzekeraar van het geparkeerde voertuig. Het stilstaand voertuig is niet betrokken.

2. Indien de voetganger getroffen wordt door een hartaanval door het schrikken van het geclaxonneer van dit stilstaand voertuig, is er sprake van een betrokken voertuig. Het slachtoffer heeft recht op een schadevergoeding.

Onze D.A.S. beheerder argumenteert in het kader van art. 29 bis WAM dat het van geen enkel belang is of de bus wel of niet stilstond. Onze verzekerde dient vergoed te worden als slachtoffer van een verkeersongeval. De Lijn blijft bij hun standpunt en wenst niet tussen te komen.

OPLOSSING: Rechtsbijstand D.A.S.

D.A.S. stelt onmiddellijk een advocaat aan voor advies. Deze geeft het dossier een slaagkans van 65 %. Het is niet echt duidelijk of de bus al dan niet in beweging was. Maar er is zeker geen enkel bewijs dat het slachtoffer dronken was.

We gaan over tot dagvaarding van de tegenpartij. Herman had last van blijvende en aanhoudende klachten. Zijn echtgenote moest hem dagelijks bijstaan. Hij kon geen gebruik maken van zijn bus- en voetbalabonnement. Herman en zijn echtgenote vorderen van De Lijn een schadevergoeding van 10.000 EUR, te vermeerderen met interesten en kosten, alsook de aanstelling van een geneesheer-deskundige.

Een gunstig vonnis volgt voor het gepensioneerde koppel.

Ze kregen een schadevergoeding uitbetaald voor alle medische, materiële en ook morele kosten. Dankzij hun D.A.S.-polis krijgen Herman en zijn echtgenote een morele en financiële opkikker! Wat toch een hele opluchting is.

Kosten?

De gerechtskosten zijn voor de vervoersmaatschappij (1401,19 EUR).

Gelukkig dat D.A.S. alle kosten en erelonen van de gerechtsdeurwaarder (411,19 EUR) en de advocaat (2291,20 EUR) betaalde! Anders was er wellicht geen sprake van een vergoeding voor dit gepensioneerde koppel geweest.

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer