Pionier in rechtsbijstand

Slachtoffer van grijpdiefstal? Wat kan je doen?

Tegenwoordig is ons hele leven verbonden met onze smartphone. Vaak hebben recente toestellen ook een stevig prijskaartje en zijn ze een interessante prooi voor dieven. Erg vervelende situatie dus wanneer je mobiele telefoon gestolen wordt. Eén van onze klanten kreeg te maken met een grijpdiefstal waarbij haar iPhone X10 verdween. Lees hoe D.A.S. jou ook in deze nare situaties kan bijstaan.

 

Feiten


Een dief gaat op 16/07/2019 aan de haal met de iPhone X10 van Isabelle. Op een moment van onoplettendheid griste een onbekende man de smartphone mee vanop de toonbank van de winkel waar Isabelle werkt.

De iPhone wordt geseind door de politie en ze vinden ze op 21/07/2019 terug op de luchthaven van Frankfurt. Het team Gauwdiefstallen Politiezone Gent maakt de politionele informatie over aan de procureur des Konings te Hasselt, waar het opsporingsonderzoek loopt. 

Isabelle krijgt de informatie van de lokale politie van Lommel en legt na verhoor officieel klacht neer voor diefstal. De politie neemt haar verklaring op in een proces-verbaal.

Verzekeringsmakelaar schakelt D.A.S. in


Isabelle klopt met haar verhaal aan bij haar verzekeringsmakelaar om er zich van te verzekeren dat ze haar smartphone terug zal zien. Dankzij haar D.A.S. rechtsbijstandspolis Consument kan ze rekenen op juridische bijstand. 

D.A.S. opent een dossier en onderzoekt alle beschikbare informatie. We nemen contact op met de politiediensten van Lommel.  

De politie kan ons geen info over het verhoor of het verloop van de vondst in Frankfurt geven en verwijst ons door naar het parket van Hasselt. Zij informeren onze juriste dat het onderzoek om de dader in deze zaak op te sporen nog aan de gang is en er dus geen toelating tot inzage en/of afschrift kan gegeven worden.

Onderzoek levert geen spoor naar de dader(s) op


De dader(s) van de feiten kon(den) niet geïdentificeerd worden. Daarom sluit het parket het strafdossier af zonder gevolg. Slecht nieuws voor onze verzekerde: zij vreest haar iPhone nooit terug te krijgen én zij kan ook geen schadevergoeding krijgen van de dieven.

Onze juriste geeft echter niet op, zij vraagt een kopie van het strafdossier op bij het Parket om na te gaan waar de iPhone zich bevindt in de hoop deze toch te recupereren.

Van het kastje naar de muur: Lommel, Hasselt, Gent…


Na heel wat telefoontjes en correspondentie over en weer tussen het parket Hasselt, de politie Lommel en de dienst Gauwdiefstallen van de Politiezone Gent komt het dossier in een stroomversnelling. De dienst Gauwdiefstallen neemt contact op met de politie van Frankfurt voor informatie omtrent de locatie van de telefoon en dient een verzoek tot teruggave van de iPhone in.

Goed nieuws!


Op 10/11/2020 krijgen we bericht van de Politiezone Gent dat ze er in geslaagd zijn de iPhone van onze verzekerde terug te krijgen via de collega's te Frankfurt. D.A.S. licht Isabelle in over het goede nieuws. Haar smartphone wordt eerstdaags terug bezorgd door de politie van Gent.

Eind goed, al goed


Dankzij de volharding van onze juriste en de nauwe samenwerking met het team Gauwdiefstallen van de Politiezone Gent, kreeg onze verzekerde uiteindelijk haar telefoon terug.  

D.A.S. en de verzekerde zijn tevreden dit dossier (eindelijk) met een positief resultaat én een minnelijke oplossing te kunnen afsluiten.

Goed om weten!


Deze schadegevallen zijn reeds gedekt vanaf de polis Privéleven onder de waarborg ‘burgerlijk verhaal’.


Wens je ook rechtsbijstand die tot het uiterste gaat? Contacteer je verzekeringsmakelaar en vraag naar een D.A.S. Rechtsbijstand.

Of zoek een makelaar in uw buurt

 

Tine Lijnen

Juriste, cel RC/DP

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
20/05/2021 14:22
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
Lees meer