Pionier in rechtsbijstand

Slachtoffer van gewelddaden

Op een winteravond fietst Monique (48j), langs het stadspark naar huis. Voor haar een bekende route. Een auto met drie zeer jonge kerels probeert haar tot driemaal toe te doen stoppen. Als ze de derde keer uitstappen en haar de weg versperren, heeft Monique nog maar één verdedigingsreflex: ze rijdt keihard op hen af, in de hoop dat ze zouden wegspringen. Tevergeefs, Monique valt, en raakt buiten bewustzijn. Later blijkt de diagnose: een zeer zware hersenschudding, verschillende kneuzingen en haar evenwichtsorgaan is onherstelbaar geraakt.


Onbekenden

Een getuige ziet nog net hoe de drie haar zakken doorzoeken en wegvluchten. Hij volgt hen en noteert de nummerplaat. Na politieonderzoek blijkt de auto die ochtend gestolen in Charleroi. PV tegen onbekenden dus. Het parket seponeert het dossier. Monique is er zeer erg aan toe. Ze verblijft 2 weken in het ziekenhuis en er volgt een revalidatie van nog eens 2 maanden. Haar evenwichtsorgaan herstelt niet meer. Haar deeltijdse job als kleuterleidster loopt uit op een invaliditeit.

Familiale polis?

Een telefoontje van haar makelaar naar de familiale verzekering wordt een tweede schok: een dossier ‘familiale’ openen heeft geen zin, wegens klacht tegen onbekenden. Monique blijft verdwaasd achter met oplopende rekeningen van hospitaal, revalidatie, materiaal, gerechtskosten en ereloon advocaat, verlies van loon,… De schade loopt aanzienlijk op.

Oplossing: Rechtsbijstand D.A.S.

Monique klopt met haar verhaal aan bij D.A.S. waar ze gelukkig een rechtsbijstandspolis Privé-leven afgesloten had. Aangezien de betrokkene recht heeft op een vergoeding als slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad opende D.A.S. onmiddellijk een dossier en stelde een advocaat aan om het dossier in te leiden bij de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Gewelddaden, dat een administratief rechtscollege is.

Om te voldoen aan de vereisten van het Fonds diende onmiddellijk een eerste voorschot betaald te worden van 371,84 EUR voor de gerechtskosten. Om hulp te krijgen moet men dus eerst betalen… Gelukkig dat D.A.S. alle kosten betaalde!

Het voorval zal voor Monique altijd een traumatisch gegeven blijven, maar haar rechtsbijstandspolis D.A.S. zorgde wel voor een morele en financiële opkikker. D.A.S. vocht voor een maximum schadevergoeding en kreeg voor Monique dit uitbetaald: 62.000 EUR voor alle medische, materiële en morele kosten.

D.A.S. betaalde in dit dossier voor haar cliënt:

Administratieve kosten: 475 EUR

Gerechtskosten en advocaat: 2.202 EUR

Dankzij de D.A.S.-rechtsbijstand privé-leven verdedigen wij uw cliënt als slachtoffer van gewelddaden. Ook als de tegenpartij onbekend is. Want als het misloopt, reken je toch op de rechtsbijstand.

En als het gaat om een optimale klantenservice, kiest u toch de allerbeste, de D.A.S.-kwaliteit!

Goed om te weten…

Fonds voor slachtoffers van gewelddaden

Wie?

Slachtoffers van gewelddaden kunnen op dit fonds beroep doen voor een financiële tegemoetkoming voor de lichamelijke letsels die zij door een geweldmisdrijf geleden hebben. Bij overlijden van het slachtoffer hebben de erfgenamen recht op een vergoeding.

Wanneer?

Bij opzettelijke daden gepleegd in België waarbij een Belg of een persoon die wettelijk in België verblijft betrokken is.

Het slachtoffer moet zich burgerlijke partij stellen, rechtstreeks dagvaarden of een geding inleiden voor een burgerlijke rechtbank.

Het Fonds komt tussen als het slachtoffer geen werkelijke schadevergoeding heeft verkregen omdat de dader onbekend of onvermogend is en er langs andere wegen geen passende tegemoetkoming mogelijk is.

Welke schade?

  • Tijdelijke of blijvende invaliditeit
  • Morele of esthetische schade
  • Lichamelijk of geestelijk lijden
  • Kosten medische verzorging
  • Verlies of vermindering van inkomsten


Meer weten? Surf naar eerder verschenen artikelen.

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer