Pionier in rechtsbijstand

Instant rechtsbijstand? Innovatie en digitalisering op de verzekeringsmarkt

Instantkoffie, instant camera’s, instant noedels … in een veranderende wereld waar alles steeds sneller gaat, wint instant aan belang.


Hoe speelt product- en marktleider in rechtsbijstand DAS hierop in? De verzekeringsmarkt digitaliseren en innoverend uit de hoek komen. Dat is de ambitie van rechtsbijstandverzekeraar DAS en COO, Xavier de Launois.
“De wereld verandert snel. We trachten in de bestuurderscabine van deze trein te zitten om onze positie als productleider te versterken en marktontwikkelingen te sturen. Zo doen we tevens nodige ervaring op in gebieden waar andere verzekeraars achterop hinken.”


DAS Rechtsbijstand profileert zich sinds 1927 als pionier en marktleider in rechtsbijstand. Deze positie bewaren in een maatschappij die aan een ijltempo evolueert is niet vanzelfsprekend.

“We ondernamen de laatste jaren zowel intern als extern verschillende vernieuwende projecten, maar een van de voornaamste was de Legal Risk Calculator in 2018, een exclusieve en innovatieve tool voor de verzekeringsmakelaar. De LRC stelt hen in staat in een paar minuten tijd een offerte met gepersonaliseerde tarieven op basis van het individueel risicoprofiel van hun professionele klanten te ontvangen. Instant rechtsbijstand dus. Op die manier profileren ze zich bovendien als specialist en kunnen ze klanten grondig informeren over rechtsbijstand. Een unicum op de markt.”

En nu? “Intussen is de LRC uitgegroeid tot een goed ingeburgerde tool. Toch blijven we zoeken naar nieuwe invalshoeken om antwoorden te bieden aan de noden van de veranderende maatschappij.” 

FISCALE RECHTSBIJSTAND

“Zo ontdekten we dat bescherming tegen fiscale geschillen, vooral in de administratieve fase, een missende factor was in het aanbod via de LRC. Uit marktonderzoek bleek ook dat de tevredenheid van accountants over de bestaande fiscale rechtsbijstandverzekeringen niet erg hoog ligt. Zowel de inhoud van de producten, de service en het beheer errond, als de beperkte digitalisatie voldoet niet aan de verwachtingen.

Dit was het startpunt voor onze volgende vernieuwende zet: fiscale rechtsbijstand via de digitale tool, de Legal Risk Calculator”.

SAMENWERKING

“Om FiscAssist mogelijk te maken gingen we een samenwerking aan met gevolmachtigd onderschrijver Assurga. Hierdoor kunnen verschillende distributiemodellen aangeboden worden, terwijl de centrale rol van de verzekeringsmakelaar bij de advisering en de onderschrijving van de polis behouden blijft.

Het resultaat is een nieuw product op de markt met uitgebreide dekkingen en tussenkomsten aan een concurrentiële prijs.”

OP MAAT

“De tarificatie en onderschrijving gebeurt op dezelfde eenvoudige en intuïtieve manier als voor onze LRC-producten. In tegenstelling tot de concurrentie wordt er niet gewerkt met standaardpremies, maar is de premiezetting het resultaat van verschillende parameters (activiteit, omzet …).

Met FiscAssist trachten we ook op vlak van fiscale rechtsbijstand de nieuwe referentie te zijn op de markt, zowel op vlak van productinhoud als op vlak van digitale service.”

 

Xavier de Launois – COO DAS

 

Meer info over FiscAssist? Surf naar www.das.be/makelaar/FiscAssist


Dit is een commercieel document. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de Algemene en Speciale Voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Iedere cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen, het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (Het Legal Risk Calculator-productgamma bestaat uit alle producten voor ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die via gebruikmaking van de LRC-tool kunnen worden verzekerd. Dit productengamma kan worden geraadpleegd op onze website: https://www.das.be/ondernemer/onze-producten). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www. ombudsman.as. D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel - Tel. + 32 2 645 51 11. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778. Gevolmachtigde Onderschrijver ingeschreven bij het FSMA genaamd Assurga. Boerenkrijgsingel 44E 1.02, 3500 Hasselt. 0767.872.190

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
19/05/2022 14:40
Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
Lees meer
Waterschade in uw appartement
11/05/2022 15:05
Waterschade in uw appartement
Lees meer
Schade aan uw voertuig na een carwashbezoek? Wat met de vergoeding?
02/05/2022 16:53
Schade aan uw voertuig na een carwashbezoek? Wat met de vergoeding?
Lees meer
Recht op persoonlijk contact van grootouders
12/04/2022 07:54
Recht op persoonlijk contact van grootouders
Lees meer