Pionier in rechtsbijstand

Ontevreden over verbouwingswerken in huis. Wat nu?

Uw aannemer komt zijn afspraken niet na en de uitgevoerde werken zijn niet wat je voor ogen had. Hoe kan je je ongenoegen uiten? Kan je de aannemer in gebreke stellen? Het is geen aangename situatie, maar het kan iedereen overkomen die bouwt of renoveert. Krijgen waar je recht op hebt, dat lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar in de praktijk loopt het vaak anders.

 

Zolderkamer wordt nachtmerrie

Tiener Sofie droomt van een eigen plek waar ze zich in alle rust kan terugtrekken. Haar ouders besluiten de zolderkamer voor haar te herinrichten.

De aannemer bezorgt een offerte voor het leggen van laminaatvloeren, het plaatsen van een houten wandbekleding en een kantelraam. Totale prijs:        16 000 EUR plus BTW. De familie Janssen aanvaardt het aanbod. Er werd afgesproken dat de werken zouden starten op 9 april 2017 en uiterlijk na één week voltooid zouden zijn….

De werken worden niet binnen de overeengekomen termijn uitgevoerd

Juni 2017: de werken zijn nog altijd niet af. De familie heeft meermaals gevraagd de zolderkamer te komen afwerken, maar de aannemer geeft geen gehoor… Er werd al 10 000 EUR betaald en de werken die al uitgevoerd zijn, zijn bovendien zeer amateuristisch.

Ondanks de inspanningen en de uitblijvende reactie op de aangetekende ingebrekestelling, overhandigt de verzekeringsmakelaar van de familie Janssen dit dossier aan D.A.S. 

Het geschil werd gedekt dankzij de Consumentenpolis van familie Janssen. Die polis voorziet namelijk dekking voor juridische conflicten met aannemers waarvoor geen bouwvergunning en/of de tussenkomst van een architect nodig is. 

In een officieel schrijven waarschuwt onze schadedienst de aannemer dat D.A.S. bij gebrek aan reactie binnen de 8 dagen overgaat tot dagvaarding.

De aannemer laat weten dat hij bereid is de werken verder te zetten “zodra zijn auto in orde is”.

Les excuses sont faites pour s'en servir

In september besluit D.A.S. dat de maat vol is en stellen we een advocaat aan. Op aanvraag van de  rechtbank analyseert een expert de situatie. Deze komt tot de conclusie dat de werken dermate slecht zijn uitgevoerd, dat een volledige afbraak vereist is en begroot naast de kosten eveneens een mindergenot van 140 EUR per maand. 

De familie Janssen eist de terugbetaling van het reeds overgemaakte bedrag van 10 000 EUR aan de tegenpartij, bovenop de kosten voor de afbraak en de vergoeding voor het mindergenot.

Op 8 maart 2019 veroordeelt de rechtbank de aannemer voor het gevraagde bedrag plus de gerechtelijke intresten en kosten. De aannemer begint met de afbetaling aan onze klant. Op 11 maart 2020 heeft de aannemer de gedupeerde familie volledig vergoed. Einde van de miserie.  

Een juridisch conflict oplossen? Wij helpen u.  

De kosten die D.A.S. voor zijn verzekerde ten laste genomen heeft?

Ereloon: 5 000 EUR

Secretariaatsonkosten: 800 EUR

Goed om weten!

De rechten verdedigen is duur… Dankzij de Consumentenpolis (BeneFisc) van D.A.S. kan ook uw klant zich als consument laten bijstaan, ook bij contractuele conflicten met betrekking tot verbouwingswerken van de woning!

 

Nog geen aparte rechtsbijstandverzekering? Contacteer uw verzekeringsmakelaar of vind een makelaar in uw buurt.

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer