Pionier in rechtsbijstand

Kredietovereenkomsten koppelen met nevendiensten: stand van zaken & wetsvoorstel

In dit artikel bespreken we een problematiek die al heel wat inkt heeft doen vloeien: kredietinstellingen die bij het afsluiten van een hypothecair krediet de hoogte van de intrestvoet laten afhangen van de aangehechte contracten. Er ligt echter een nieuw wetsvoorstel op tafel… Wij overlopen met u de stand van zaken.


Zoals we dus reeds aanhaalden biedt de kredietgever naast een hypothecair krediet vaak ook nevendiensten aan de consument aan. Meestal  gaat  het  om  de  samenvoeging  van  een  hypothecair krediet  aan  verzekeringen,  zoals  een  brandverzekering,  een  schuldsaldoverzekering, een  levensverzekering, een zichtrekening …

Koppelverkoop mag echter niet; het is niet toegelaten consument te verplichten om nevendiensten te onderschrijven bij de kredietgever of kredietbemiddelaar.

De gebundelde verkoop kan wél, hetgeen betekent dat de consument de mogelijkheid krijgt om een kredietovereenkomst aan gunstigere voorwaarden te onderschrijven (= een korting op de intrestvoet) indien hij (een) bepaalde nevendienst(en) onderschrijft. De consument heeft m.a.w. een keuzemogelijkheid, het is geen verplichting.

Je kunt je dus de vraag stellen wat er gebeurt als de consument de nevendienst tijdens de uitvoering van de overeenkomst opzegt. De consument beslist bijvoorbeeld om na een aantal jaar te veranderen van brandverzekeraar.

Wat dan?


Aan de voorwaarden om een lagere intrestvoet te bekomen is dan niet meer voldaan. In dat geval heeft de kredietgever dus de mogelijkheid om een hogere intrestvoet aan te rekenen aan de consument. Concreet wordt de consument verplicht om de betreffende polissen gedurende de hele looptijd van het krediet aan te houden, op straffe van verval van de voordelige intrestvoet.

Er ligt echter een wetsvoorstel op tafel…


Het wetvoorstel d.d. 18.12.2019 “tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde inzake vastgoedkrediet het gebundeld aanbod beter te reglementeren” wil dat het onmogelijk wordt om consumenten te benadelen wanneer zijn een nevenproduct willen opzeggen. In dat geval moet de aangeboden korting ook behouden blijven.

Waarom? Aangezien de hypothecaire kredieten een steeds langere looptijd hebben en de marktvoorwaarden snel wijzigen, is het volgens de indieners van het wetsvoorstel onaanvaardbaar dat een consument wordt benadeeld omdat hij bijvoorbeeld voor zijn brandverzekering van verzekeraar wil veranderen. De vrije keuze van de consument wordt dan namelijk verhinderd.

Gezien het op dit moment nog louter een wetsvoorstel betreft, wordt dit mogelijks nog vervolgd…

 

 

Silke Claeys

Juriste bij D.A.S.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Verzekerd in alle formules D.A.S.-Rechtsbijstand opgemaakt via de Legal Risk Calculator: de invordering van onbetwiste geldschulden bij een andere onderneming (B2B) via Go Solid.
27/04/2021 09:53
Verzekerd in alle formules D.A.S.-Rechtsbijstand opgemaakt via de Legal Risk Calculator: de invordering van onbetwiste geldschulden bij een andere onderneming (B2B) via Go Solid.
Lees meer
Medewerker aan het woord: David Claude
16/03/2021 09:27
Medewerker aan het woord: David Claude
Lees meer
Speed pedelecs en elektrische steps, hoe zit dat met de wetgeving?
10/03/2021 16:11
Speed pedelecs en elektrische steps, hoe zit dat met de wetgeving?
Lees meer
Waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw voertuig en mobiliteit
18/02/2021 09:22
Waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw voertuig en mobiliteit
Lees meer