Pionier in rechtsbijstand

D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?

Ik boek een reis via een reisbureau. Enkele dagen voor het vertrek word ik echter ziek. Mijn dokter verbiedt me de reis te maken. Kan ik kosteloos annuleren? En wat met mijn medische gegevens in dat geval, deze zijn toch geheim? Artikel 16 van de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling bepaalt dat u de overeenkomst steeds kunt verbreken. Verder bepaalt dit artikel dat de reisorganisator recht heeft op een schadevergoeding indien de reden van verbreking aan u toe te rekenen is. De schadevergoeding moet de werkelijk geleden schade dekken en mag nooit hoger zijn dan de volledige prijs van de reis. De vraag is dus of ziekte aanzien wordt als een omstandigheid die toe te rekenen valt aan de reiziger?


In haar uitspraken van 24/10/2013 en 2/04/2015 heeft de Geschillencommissie Reizen geoordeeld dat “een omstandigheid toe te rekenen aan de reiziger” moet aanzien worden als een omstandigheid die uitsluitend betrekking heeft op de situatie van de reiziger, zoals een ziekte of een ongeval. Het is irrelevant of de ziekte of het ongeval al dan niet het gevolg is van een fout van de reiziger. 

De Geschillencommissie erkent wél dat een ziekte aanzien kan worden als een toestand van overmacht, die de reiziger niet gewild heeft. De reiziger heeft dus het recht om, omwille van de ziekte, de reis te verbreken. Maar de Commissie oordeelt wel dat de reiziger net voor dit soort gevallen, een annulatieverzekering had moeten onderschrijven. Deed de reiziger dit niet, dan zal hij zelf moeten instaan voor de vergoeding t.a.v. de reisorganisator en reisbemiddelaar.

Wij dienen u als reiziger aldus aan te raden om bij contractsluiting toch een reisannulatieverzekering te onderschrijven. Doet u dit niet en kan de reis wegens ziekte niet doorgaan, zal u de theorie van overmacht niet kunnen inroepen en zal u (hoogstens) de reissom toch dienen te betalen.

Hebt u een reisannulatieverzekering afgesloten, dan zal deze tussenkomen conform haar voorwaarden

Deze verzekeraar heeft het recht naar uw medische situatie te vragen om de dekking na te gaan. Artikel 74 §2 van de wet van 4.04.2014 betreffende de verzekeringen bepaalt dat u als verzekerde alle nuttige inlichtingen moet verstrekken en op de vragen moet antwoorden die u worden gesteld zodat de verzekeraar de omstandigheden en de omvang van de schade kan vaststellen.

Maar wat dan met je medische gegevens, zoals bv. je diagnose? Zijn deze niet geheim?

De oplossing wordt geboden door artikel 61 van diezelfde wet: 

“ Art. 61. De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde die erom verzoekt de geneeskundige verklaringen afleveren die voor het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Deze verklaringen beperken zich tot een beschrijving van de huidige gezondheidstoestand. Deze verklaringen mogen uitsluitend aan de adviserende arts van de verzekeraar worden bezorgd. Deze mag de verzekeraar geen informatie geven die niet-pertinent is gezien het risico waarvoor de verklaringen werden opgemaakt of betreffende andere personen dan de verzekerde […] ”.

D.A.S. Legal Advisors geven raad! 

U hoeft de gegevens dus niet aan de verzekeraar kenbaar te maken, maar kan vorderen dat deze een adviserende arts aanstelt aan wie u of uw eigen dokter uw medisch dossier kan overmaken. Deze adviserende arts mag uitsluitend relevante medische informatie doorgeven aan de verzekeraar.

Wij moeten aldus besluiten dat u het recht heeft te weigeren medische gegevens mede te delen aan de verzekeraar. Deze zal in dat geval echter haar dekkingsvoorwaarden mogelijks niet kunnen nagaan. In dat geval is het aangewezen de medische gegevens over te maken aan de adviserende raadsheer van de verzekeraar die uitsluitend de relevante informatie mag doorspelen.

 

Berdien VAN DEN ABEELE

Legal Advisor

 

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Jo Verheyden
12/06/2020 09:02
Medewerker aan het woord: Jo Verheyden
Lees meer
Het belang van een goede expertise: D.A.S. schakelt de juiste partij voor u in.
03/06/2020 14:29
Het belang van een goede expertise: D.A.S. schakelt de juiste partij voor u in.
Lees meer
Help mijn hond is aangereden! Schadevergoedingen bij dieren: hoe zit dat?
27/05/2020 07:09
Help mijn hond is aangereden! Schadevergoedingen bij dieren: hoe zit dat?
Lees meer
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
05/05/2020 14:19
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
Lees meer