Pionier in rechtsbijstand

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij ritsen?

Het ritsen is verplicht als het verder rijden op een rijstrook wordt verhinderd (Artikel 12bis Wegcode). Maar hoe verloopt dit nu in de praktijk?


Elke bestuurder die een manoeuvre uitvoert, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers (artikel 12.4 Wegcode). Van rijstrook of file veranderen geldt ook als een manoeuvre. Bij het veranderen van rijstrook ben je dan ook verplicht voorrang te verlenen aan het overige wegverkeer. 

Op 1 maart 2014 werd op deze algemene regeling een uitzondering geïntroduceerd. Momenteel is elke bestuurder verplicht om te ‘ritsen’. Dit wil zeggen dat er bij het veranderen van rijstrook een zgn. ‘voorrang van doorgang’ geldt. 

‘Ritsen’ betekent dat wanneer bij sterk vertraagd verkeer het rijden op een rijstrook wordt verhinderd, de invoegende bestuurder vlak vóór de versmalling beurtelings voorrang geniet op de bestuurder die rijdt op de vrije rijstrook (artikel 12bis Wegcode).

Deze uitzondering op de algemene voorrangsregel zou een oplossing moeten bieden om het fileleed te verzachten. Toch blijkt deze maatregel in de praktijk te stuiten op een aantal (juridische) struikelblokken.  

Dat komt omdat de verplichte toepassing van het ‘ritsprincipe’ aan strikte voorwaarden onderworpen is. De bestuurder die wenst te ritsen, moet aantonen dat aan alle voorwaarden ook daadwerkelijk werd voldaan. 


Met andere woorden: wie wil ritsen, moet kunnen bewijzen dat:

(1) het verkeer sterk vertraagd was; 

(2) er ten minste één rijstrook werd onttrokken aan het verkeer; 

(3) er vlak vóór de wegversmalling werd ingevoegd én 

(4) dat beurtelings voorrang werd verleend. 

 

© Agentschap Wegen en Verkeer

© Agentschap Wegen en Verkeer

 

Indien één van deze voorwaarden niet aanwezig was, herleeft de algemene voorrangsverplichting en zal het veranderen van rijstrook dus opnieuw worden aanzien als een manoeuvre, waarbij een voorrangsplicht geldt. 

Het is dan ook van cruciaal belang om bij een ongeval naar aanleiding van het ritsen voldoende bewijs te verzamelen dat aan alle hogervermelde voorwaarden om te ritsen werd voldaan. Denk aan getuigenverklaringen, opmerkingen op de ongevalsaangifte, dashcam-beelden, etc.


Zo werd bijvoorbeeld de toepassing van het ritsen in de rechtspraak niet aanvaard wanneer:

- de bestuurder die de bepaling inroept van rijstrook verandert alvorens deze op de hoogte van een versmalling komt (Pol. Brussel 5 december 2016, VAV 2017, afl. 1, 73);

- niet aangetoond is dat er sterk vertraagd verkeer was (Pol. Antwerpen 25 februari 2019, T. Pol. 2019, afl. 2, 64);

- geen bewijs voorligt dat er beurtelings werd ingevoegd (Pol. Vilvoorde 13 september 2018, onuitg., 18A6).

Tot slot moet opgemerkt worden dat het ‘ritsprincipe’ niet van toepassing is bij het op- en afrijden van een autosnelweg. In dergelijke gevallen is er immers geen sprake van een rijstrook die vervalt op de autosnelweg zelf. Op de invoegstrook van een oprit geldt steeds een voorrangsplicht. 

Wat u moet onthouden:

• Sinds 1 maart 2014 is ritsen verplicht. Indien u op een correcte manier ritst, geniet u voorrang. 

• In geval van een ongeval naar aanleiding van het ritsen, rust op de ritsende bestuurder een zware bewijslast. Verzamel voldoende bewijsstukken waaruit blijkt dat:

(1) er verkeer sterk vertraagd was; 

(2) er ten minste één rijstrook onttrokken werd aan het verkeer; 

(3) er vlak vóór de wegversmalling werd ingevoegd;

(4) er beurtelings voorrang werd verleend. 

• Als u niet kan aantonen dat aan al deze voorwaarden werd voldaan, kan u zich niet beroepen op het voorrangsrecht en voerde u in werkelijkheid een manoeuvre uit, waarbij u voorrangsplichtig was. 

 

Over de auteur

Laurens Guinée

Meester Laurens Guinée is vennoot binnen het kantoor Bannister Advocaten, met hoofdkantoor gelegen te Antwerpen: https://www.bannister.be/

Hij is hoofd van het departement verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zijn voorkeursmateries zijn het verkeersrecht en het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht.

 

D.A.S. doet regelmatig beroep op Meester Guinée om de belangen van haar verzekerden te verdedigen wanneer ze geen voorkeursadvocaat kiezen.

 

 

 

Alle info over ritsen op: http://wegenenverkeer.be/ritsendoejezo

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
05/05/2020 14:19
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
Lees meer
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
28/04/2020 10:00
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
24/04/2020 12:22
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
Lees meer
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
08/04/2020 11:47
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
Lees meer