Pionier in rechtsbijstand

Het PROF-concept werpt nogmaals zijn vruchten af !

Omdat we bij D.A.S. sterk geloven in daadwerkelijke steun, werd in 2007 het PROF-concept geboren. De kernwaarden Professionalisme, Respect, Optimisme en Fun vormen de basis van onze bedrijfsfilosofie. Met de subwaarde ‘Wij helpen u’ garanderen wij bovendien daadwerkelijke hulp aan alle klanten van onze verzekeringsmakelaars, zelfs voor hun niet D.A.S.-klanten! Zo kreeg Marijke S., een 40-jarige postbode de administratieve steun van D.A.S., hoewel zij zelfs niet bij ons verzekerd was…


De feiten

Op 8 oktober 2009 sloeg het noodlot toe op het werk. Tijdens haar dagelijkse ronde leverde ze een aangetekende zending af en viel de hond de postbode aan. Resultaat: een serieuze bijtwonde in het gezicht! Marijke liet zich behandelen door de nodige dokters en experts, waaronder een esthetische ingreep. Maar ondanks de goede zorgen bleef een litteken permanent zichtbaar.

Hallo Arbeidsongevallen verzekeraar?

Zij wenste uiteraard vergoeding voor deze blijvende schade. Omdat het over een overduidelijk arbeidsongeval ging klopte zij aan bij de A.O.-verzekeraar van haar werkgever. Volgens de Arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 zal “een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst” worden geklasseerd als arbeidsongeval (A.O.). Het arbeidsongevallenrecht vergoedt echter alleen de economische aantasting op de arbeidsmarkt, enkel het verlies van het arbeidsvermogen. Voor de activiteit van postbode wordt voor dit soort schade dus noch morele schade, noch esthetische, noch huishoudelijke schade vergoed.

Hallo Rechtsbijstand Familiale?

Bij wie kon Marijke aankloppen voor het verhalen van de morele schade?

Marijke had zich gewapend met een familiale verzekering bij de maatschappij B, met inbegrip van een module rechtsbijstand. Omdat het om een ongeval tijdens de beroepsactiviteiten gaat, weigerde de rechtsbijstand van deze verzekeraar alle tussenkomst. De postbode stond er dus alleen voor…

Gelukkig herinnerde de makelaar van Marijke S. zich het PROF-concept van D.A.S. en vroeg D.A.S. om hulp.

D.A.S. bemiddelt

Hoe vorderde D.A.S. deze permanente morele schade terug? Art.1385 B.W. stelt dat “de eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, diegene die zich ervan bedient, 4 aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.”

De eigenaar van de hond, de heer F., was bijgevolg aansprakelijke partij. De schadebeheerder van D.A.S., centrale pion, contacteerde meteen de familiale verzekering van de tegenpartij.

Burgerlijk verhaal voor het excedent van de opgelopen schade dat niet door de A.O.-verzekeraar vergoed wordt.

Waar de arbeidsongevallenverzekeraar verantwoordelijk is voor de vergoeding van de medische kosten, zal de permanente morele schade worden verhaald bij de tegenpartij. Na het indienen van een gedetailleerd medisch attest, stelt de verzekeraar van de tegenpartij een raadsdokter aan. Na heel wat aanmaningen van D.A.S. komt het bemiddelingsproces op gang. Eén jaar na de feiten consolideert de raadsdokter de tijdelijke invaliditeit (moreel) als volgt:

– 100% van 08/10/2009 tot 25/10/2009

– 25% van 26/10/2009 tot 31/10/2009

– 10% van 01/11/2009 tot 15/11/2009

– <5% van 16/11/2009 tot 30/11/2009

In verband met de esthetische schade wordt de eis van het slachtoffer volledig aanvaard op 2/7 met blijvende invaliditeit van 1%. (De huishoudelijke verliezen zijn verwaarloosbaar).

Conclusie?

Marijke S. ontvangt aanvullend 3600 EUR morele en esthetische schadevergoeding voor dit ongelukkige voorval.

Indien Marijke S. als D.A.S. klant de rechtsbijstand privé-leven had onderschreven, om het even welke formule, had zij een volledige service van D.A.S. gekregen. De waarborg Burgerlijk verhaal zit namelijk al in de instapformule “Privéleven” en voorziet tussenkomst voor zowel de activiteiten van het privéleven als voor het beroepsleven als loontrekkende. Een van de vele pluspunten van deze D.A.S.-formule!

Bezitten uw klanten, net als Marijke S. een globale B.A.-familiale verzekering waarin de waarborg rechtsbijstand automatisch is geïntegreerd ? Deze oplossing heeft heel wat nadelen zoals Marijke en haar verzekeringsmakelaar heeft ondervonden. Kiest u niet beter voor een volledig afzonderlijke rechtsbijstandspolis D.A.S.?


Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
05/05/2020 14:19
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
Lees meer
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
28/04/2020 10:00
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
24/04/2020 12:22
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
Lees meer
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
08/04/2020 11:47
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
Lees meer