Pionier in rechtsbijstand

Help mijn hond is aangereden! Schadevergoedingen bij dieren: hoe zit dat?

De vraag van een klant: Ik stapte het zebrapad op met mijn Golden Retriever, Aïko, aan de leiband. Een auto kwam aan hoge snelheid aangereden en reed mijn hond aan. Ik betaalde 3 000 EUR voor medische kosten, waaronder het ereloon van de dierenarts. De B.A.-autoverzekeraar stelt een vergoeding voor van 650 EUR voor omdat dit de aankoopprijs was voor Aïko. Kan ik niet meer krijgen?

 

Nele Lamotte, Legal Advisor bij D.A.S., geeft advies


Het algemeen principe is dat je alle schade die in oorzakelijk verband staat met de aanrijding kan terugeisen van de aansprakelijke. De vraag is of de vergoeding moet beperkt worden tot de aankoopprijs van het dier. We mogen niet vergeten dat een hond, zoals elk dier, in België nog altijd als een zaak wordt beschouwd.

Rechters met een hart voor dieren


De algemene regels inzake de vergoeding voor schade veroorzaakt aan materiële zaken zullen dus gelden. Maar toch moeten we vaststellen dat sommige rechters hun hart op de juiste plaats hebben en rekening houden met de bijzondere plaats die dieren in het leven van mensen innemen.

Zo werd er in een zaak een schadevergoeding geëist omdat een hond werd gebeten door andere honden. Het dier moest een operatie ondergaan en verbleef enkele dagen in de dierenkliniek. In deze zaak was de vrederechter van Antwerpen (2015) van oordeel dat de aankoopprijs van een hond niet de waarde ervan vertegenwoordigt. Er moet ook rekening gehouden worden met de vele kosten die gemaakt werden om het dier op te voeden, te integreren en de nodige materiële zorg te verlenen.

In een ander geval besliste het hof van beroep van Gent in 1997 dat het niet nutteloos en onredelijk was kosten te maken voor de behandeling en verzorging van een 28,5 jaar oude pony nadat deze ernstig gewond was geraakt, zelfs tegen de diagnose van de behandelende arts in.

Morele schadevergoeding?


Mocht een huisdier naar aanleiding van een ongeval toch komen te overlijden, kun je van de aansprakelijke ook een morele schade vorderen.

Hierbij moeten we de affectieve band kunnen bewijzen. De toegekende vergoedingen variëren echter heel sterk: van 1 EUR tot enkele honderden EUR. Bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de band van een dier met een overleden familielid, kunnen de hoogte van de morele schadevergoeding sterk beïnvloeden.

De klant met haar hond Aïko kan in een rechtszaak dus een hogere schadevergoeding eisen vanwege de emotionele band met het dier en de hoge kosten die gepaard gaan met de medische zorg. Of het dier als waardevoller dan een ‘zaak’ zal worden beschouwd en er rekening zal gehouden worden met morele schade, zal afhangen van de omstandigheden en de rechter in kwestie.

Goed om weten!


Alle D.A.S.-rechtsbijstandsverzekeringen voor particulieren dekken alle huisdieren (ook paarden). Bij een conflict over een correcte vergoeding kun je dus rekenen op de ondersteuning van onze juristen.

 

Nog geen D.A.S. rechtsbijstand? Contacteer uw verzekeringsmakelaar! Zoek een makelaar in uw buurt

 

 

Dit artikel is een commercieel document dat algemene informatie bevat over de verzekeringsproducten van de Belgische onderneming D.A.S. De informatie is indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer