Pionier in rechtsbijstand

Een juridisch geschil met een onderneming die passagiers vervoert? De polis All Risk Voertuig van D.A.S. verleent volledige dekking...


Wat overkwam onze klant John V.?

04/2015: Mail naar D.A.S. van onze makelaar: "John V. had meer dan 6 uren vertraging bij vertrek uit Tenerife. "Verzekerde is D.A.S.-klant met een polis All Risk Voertuig, maar heeft geen consumentendekking. Graag deed ik een beroep op PROF voor advies."

Antwoord van D.A.S. aan de makelaar: "Goed nieuws. De polis All Risk voertuig van D.A.S. dekt ook de geschillen als verkeersdeelnemer van een passagier met een luchtvaartmaatschappij. Dit conflict is dus gedekt. Wij schrijven de tegenpartij aan en vragen 800 EUR vergoeding."

Hoezo dekking in de polis All Risk Voertuig?

De verzekerde gezinsleden zijn ook wereldwijd gedekt al verkeersdeelnemer: passagier, fietser en voetganger en dit in alle mogelijke motorvoertuigen (in de lucht, op het water en op het land…)

Vliegt u even mee?

De heer en mevrouw V. zaten op 23/03/2015 al in het vliegtuig toen een mobiele vliegtuigtrap het vliegtuig echter aanreed en een gat in de rechterachterdeur veroorzaakte. Slechts na een paar uur kregen de passagiers van de boordcommandant te horen dat het vliegtuig door de officiële instanties niet meer goedgekeurd was voor het uitvoeren van verdere vluchten en dat een ander vliegtuig gecharterd was om de gestrande passagiers op te halen.

Na vele uren wachten zijn ze dan uiteindelijk met een vertraging van meer dan 6 uur richting Brussel vertrokken. Onze cliënten kregen echter welgeteld een glaasje water tijdens de meer dan zes uur durende wachttijd en kregen nul op het rekest toen ze na terugkeer bij het reisbureau en de luchtvaartmaatschappij om compensatie vroegen.

Hoe zit dat nu precies met het recht op compensatie?

Op basis van artikel 7.1.b van de Europese Verordening 261/2004 heeft een passagier recht op een vergoeding wegens de vertraging van het vliegtuig van meer dan drie uur. Bovendien moeten de passagiers behoorlijk geïnformeerd worden en hebben zij recht op verzorging.

05/2015: Onze juriste Anneleen Van Rymenant vat de koe bij de horens en stelt de luchtvaartmaatschappij in gebreke. Deze reageert zonder rechtsgeldige reden in strijd met de verordening dat het een geval van overmacht was en dus geen compensatie.

Onze juriste ging niet akkoord met het antwoord. Een technisch probleem aan een luchtvaartuig dat de annulering of de vertraging van een vlucht tot gevolg heeft, valt niet onder het begrip ”buitengewone omstandigheden”. De luchtvaartmaatschappij is immers verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om de buitengewone omstandigheden te vermijden. Pas als men erin slaagt te bewijzen dat men alle redelijke maatregelen heeft genomen en de buitengewone omstandigheden toch niet konden worden vermeden, kan men zich hierop beroepen.

Zij verwijst ook nog naar een gelijkaardig voorval met een mobiele vliegtuigtrap waarbij het Hof van Justitie zich heeft uitgesproken ten voordele van de passagiers. Een botsing met een mobiele trap is inderdaad een gebeurtenis die inherent is aan de normale uitoefening van de vliegactiviteit.

06/2015: Geen verdere reactie van de luchtvaartmaatschappij. Herinneringen van D.A.S. in 07/2015, 08/2015…

08/2015: D.A.S. stelt een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht aan om de luchtvaartmaatschappij tot compensatie te dwingen.

09/2015: Meester B. herhaalt alle argumenten en vraagt vergoeding binnen 15 dagen.

30/09/2015: De luchtvaartmaatschappij gaat eindelijk overstag en bevestigt de betaling van 800 EUR.

Onze verzekerde is uiterst tevreden met deze regeling binnen zijn autopolis.

En de kosten voor D.A.S.?

Minnelijke regeling: 340 EUR

Erelonen en kosten advocaat: 350,90 EUR

Reactie van onze verzekerde?

“Ik ben zeer verbaasd over Uw kundige aanpak van dit probleem alsook de opvolging die U eraan gegeven hebt (ook Uw collega’s tijdens Uw afwezigheid). Het was ZEER vakkundig maar tevens aangenaam met Uw dienst te spreken."

Hebben ook al uw auto-klanten recht op dergelijke uitgebreide All Risk voertuigdekkingen en deze vakkundige D.A.S.-service?

D.A.S. Uw redder in nood!

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Alles wat u als makelaar moet weten over onze dekking All Risk Bestuurder motorvoertuigen
28/10/2021 11:41
Alles wat u als makelaar moet weten over onze dekking All Risk Bestuurder motorvoertuigen
Lees meer
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer