Pionier in rechtsbijstand

Dossier van de maand Belangenconflict met de B.A.-Autoverzekeraar

Art. 25.2.b van hoofdstuk VII van het modelcontract biedt de verzekeraar de mogelijkheid verhaal uit te oefenen (voor de bedragen uitbetaald aan derden) op de bestuurder bij ongevallen veroorzaakt in dronken toestand. Dronkenschap is geen alcoolintoxicatie en wordt gedefinieerd als de toestand waarin een persoon zich bevindt die zodanig gedronken heeft dat hij geen vaste controle meer heeft over zijn handelingen.


Dronkenschap is hiermee een zware fout die de B.A.-maatschappij het recht geeft een verhaal uit te oefenen voor zover zij het bewijs brengt van:

- het oorzakelijke verband tussen de dronkenschap en het schadegeval;

- de verzwaring van het risico (objectief element);

- het feit dat de bestuurder zich bewust was of had moeten zijn van deze verzwaring (subjectief element).

Dus als de strafrechtbank de bestuurder veroordeelt voor zowel alcoholintoxicatie als voor inbreuken op de wegcode, is het regres geen automatisch recht.

Botsende financiele belangen

Bestuurders die door de politierechtbank veroordeeld zijn voor het rijden onder invloed van alcohol worden vaak geconfronteerd een verhaal van hun eigen verzekeraar B.A.-voertuig.

Om een dergelijk conflict (dat voortspruit uit de verzekeringspolis) te laten dekken door de verzekeraar Rechtsbijstand Voertuig heeft de verzekerde een dekking ‘Contractuele geschillen Voertuig’ nodig. Maar niet iedere polis rechtsbijstand voorziet deze waarborg! Bovendien dekt niet iedere verzekeraar rechtsbijstand juridische geschillen in verband met dronkenschap...

Ook moet de verzekeraar Rechtsbijstand tevens de nodige objectiviteit aan de dag kunnen leggen om bij botsende financiële belangen zijn verzekerde een reële ondersteunig te bieden.

Als een verzekeraar Rechtsbijstand voertuig optreedt om dit verhaalsrecht te counteren, is het dus vaak tegen de belangen van de eigen maatschappij  B.A.-Voertuig in.

Hebben al uw cliënten wel deze onmisbare contractuele bescherming om zich te verweren tegen verhaalsprocedures die niet stroken met de wettelijke voorziene mogelijkheden?

Als illustratie voor het belang van de onafhankelijke positie van D.A.S. illustreren we u hierbij graag het dossier dat D.A.S. voor de heer Verstraeten behandelde.

Op advies van hun makelaar sloot de familie Verstraeten de polis All Risk Voertuigen af bij D.A.S. Dit ALL RISK principe garandeert een totaabescherming zowel voor het voertuig als voor het gezin in het verkeer. Contractuele geschillen met de B.A.-verzekeraar voertuig (zowel van het gedekte voertuig als in hoedanigheid van bestuurder van andermans voertuig) zijn uiteraard verzekerd.

Na een leuk avondje uit met het nodige plezier en de bijhorende drankjes, begaf Jan Verstraeten zich naar huis. Op de terugweg liet hij zich echter verrassen door het natte wegdek en verloor de controle over zijn voertuig. Hierbij ramde hij een houten verlichtingspaal en botste vervolgens tegen een geparkeerde wagen. Jan Verstraeten was zo geschrokken dat hij in paniek wegreed zonder zich verder te bekommeren om de schade die hij berokkend had.

Jan Verstraeten werd beschuldigd van het rijden met een te grote snelheid, te hoge alcoholconcentratie, vluchtmisdrijf en rijden zonder verzekering en moest voor de politierechtbank verschijnen. D.A.S. betaalde de verdediging in strafzaken. Hij werd voor 3 van de 4 beschuldigingen veroordeeld. Omdat hij het bewijs van een geldige verzekering kon voorleggen verviel deze laatste aantijging.

Na het vonnis ontving hij echter een schrijven van zijn B.A.-maatschappij waarin de verzekeraar vroeg onmiddellijk een bedrag van 5.571,98 EUR te storten, gezien de veroordeling voor de politierechtbank.

D.A.S. mandateerde dezelfde advocaat om dit regresrecht te bestrijden. Allereerst was er geen veroordeling wegens dronkenschap, maar op basis van alcoholintoxicatie, er was geen bewijs geleverd van enig oorzakelijk verband en last but not least, de verzekeraar had zijn verzekerde niet tijdig ingelicht over zijn intentie verhaal uit te oefenen en was hiermee in overtreding van artikel 88 van de wet op de landsverzekering dat stelt dat ‘de verzekeraar op straf van verval van zijn recht op verhaal verplicht is de verzekeringsnemer kennis te geven van zijn voornemen om een verhaal in te stellen van zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is’.

De advocaat leverde het bewijs dat er helemaal geen oorzakelijk verband was tussen het rijden onder invloed van alcohol en de aangerichte schade. De rechter oordeelde dan ook dat het ongeval veroorzaakt werd door overdreven en onaangepaste snelheid. De rechtbank stelde bovendien vast de de verzekeraar niet kon aantonen zijn klant op een correcte wijze geïnformeerd te hebben over zijn intenties verhaalsrecht uit te oefenen en daarmee dus al zijn rechten verloor.

De politierechter verwees het verhaal van de B.A.-maatschappij op zijn eigen klant dan ook naar de prullenmand en veroordeelde de verzekeraar tot de betaling van de gerechtskosten (217,64 EUR) en de rechtsplegingsvergoeding (900 EUR) aan de verwerende partij.

Uiteraard was Jan Verstraeten zeer verheugd over de uitspraak van de rechter en over de betaling door D.A.S. van alle kosten in dit dossier.

De kosten en erelonen die D.A.S. betaalde voor dit ernstige belangenconflict?

Administratief beheer: 400 EUR

Kosten van de advocaat: 512 EUR

Honoraria: 1262 EUR

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
05/05/2020 14:19
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
Lees meer
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
28/04/2020 10:00
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
24/04/2020 12:22
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
Lees meer
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
08/04/2020 11:47
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
Lees meer