Pionier in rechtsbijstand

Burgerlijke verdediging: de reddingsboei van D.A.S.

De rol van de B.A.- en de rechtsbijstandsverzekeraar bij ongevallen op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid is fundamenteel verschillend.


Op basis van art.90 van de wet op de landsverzekering verbindt de rechtsbijstandsverzekeraar zich om diensten te verlenen en kosten te betalen om de verzekerde in staat te stellen zijn belangen te verdedigen.

Op basis van art. 79 en 82 van de WLV, heeft de B.A.-verzekeraar echter het recht, om in de plaats van zijn verzekerde, de schadevordering van het slachtoffer aan te vechten en de schade te vergoeden. Deze verzekeraar heeft de ‘leiding van het proces’ en moet dus bovenop de beperkingen van zijn dekking, de kosten ten laste nemen van burgerlijke procedures evenals de erelonen van advocaten en experts.

Waar de rechtsbijstand optreedt om op te komen voor de rechten van het slachtoffer, dient de B.A.-verzekeraar eerder de vorderingen te beoordelen en eventueel te betwisten.

Niet elke advocaat treedt dus op in naam van de rechtsbijstand!

Deze basisprincipes zijn niet altijd voor iedereen duidelijk. Sommigen menen dat het de taak van de rechtsbijstand is de kosten van de B.A.-verzekeraar in een aansprakelijkheidsprocedure te betalen.

Maar wat bij belangenconflicten of onvoldoende dekking van de B.A.-verzekeraar? Staat uw cliënt dan in de kou?

Zeker niet! D.A.S. biedt haar verzekerden een suppletieve dekking burgerlijke verdediging aan.

Deze reddingsboei beschermt uw cliënt, als hij ondanks de onderschrijving van een B.A.-Gezin, voertuig enz., niet of onvoldoende op zijn B.A.-verzekeraars kan rekenen.

Een voorbeeldje?

We hebben het volgend dossier behandeld. De zaak speelt zich af in een café. De ex-vriendin van Steven amuseert zich met twee vrienden. Bij Steven (18 jaar) is het alcoholniveau al behoorlijk opgelopen. Zijn ex-vriendin daagt hem uit en in de discussie die volgt, valt Steven en verwondt per ongeluk Mathias, één van de vrienden met een glas dat hij in zijn hand had.

Het parket seponeert de zaak wegens 'onvoldoende bewijzen’. Met als gevolg dat het slachtoffer onze klant dagvaardt voor een burgerlijke rechtbank en een schadevergoeding van 12.000 EUR vordert.

Steven doet beroep op de verzekeraar B.A.-gezin van zijn ouders.

In dit stadium komt D.A.S. in principe niet tussen aangezien de B.A.-verzekeraar dekking dient te verlenen. De advocaat van de verzekeraar B.A.-Familiale, is echter van plan, zoals men kon verwachten, twee uitsluitingen in te roepen: de opzettelijke daad van Steven en zijn dronkenschap (zware fout).

Er spelen dus tegenstrijdige belangen! De enige manier voor Steven om uit deze benarde situatie te ontsnappen is zelf een advocaat aan te stellen die moet aantonen dat de kwetsuren niet opzettelijk toegebracht zijn en dat de alcohol geen rol speelde bij de gebeurtenissen (geen enkel oorzakelijk verband).

Beslissing van de rechter

Goed nieuws voor onze verzekerde, in eerste aanleg gaat hij vrijuit... Het Hof van Beroep volgt deze redenering echter niet helemaal.

De notie 'opzet' wordt gelukkig niet weerhouden. De rechtbank is wel van oordeel dat het oorzakelijk verband met de dronkenschap manifest aanwezig was en besluit dat de verzekeraar B.A.-Familiale niet hoeft tussen te komen op basis van de polisvoorwaarden die dronkenschap uitsluiten.

Onze verzekerde moet dus zelf opdraaien voor de schade die hij bij Mathias veroorzaakte...

Wie betaalt nu zijn eigen advocaat?

Gelukkig dat de verzekeringsmakelaar van Stevens ouders een aparte polis Rechtsbijstand D.A.S. Privéleven aangeraden had. De waarborg suppletieve Burgerlijke Verdediging. (zie polisvoorwaarden) komt effectief tussen, ook bij dronkenschap!

D.A.S. neemt de volgende prestaties ten laste:

1) de RPV van 1e Aanleg (1.100 EUR) + van Hoger Beroep (1.210 EUR): 2.310 EUR;

2) de kosten van de gerechtsexpert (provisie 1.500 EUR);

3) ereloon eigen advocaat verzekerde: 5.400 EUR;

4) tegenexpert voor de verdediging van belangen van onze verzekerde: 500 EUR. Dankzij de tussenkomst van de tegenexpert is de vordering voor het litteken in het gezicht van Mathias die onze verzekerde moet betalen sterk teruggebracht.

Dit dossier toont duidelijk dat hoewel men in principe mag vertrouwen op de burgerlijke verdediging van de B.A.-verzekeraar, er toch situaties kunnen ontstaan waarin de B.A.-verzekeraar er alle belang bij heeft te streven naar een veroordeling wegens opzet of dronkenschap.

In dergelijke schadegevallen is het belangenconflict duidelijk aanwezig.

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
20/05/2021 14:22
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
Lees meer