Pionier in rechtsbijstand

Alles wat u als makelaar moet weten over onze dekking All Risk Bestuurder motorvoertuigen

Uw klant heeft net een bedrijfswagen gekregen. Leuk voor uw klant. Het gevolg: hij schrijft de nummerplaat uit en zegt de autoverzekering op. Hét moment om als professionele makelaar uw klant een polis All Risk Bestuurder motorvoertuigen voor te stellen.


Kunt u het zich voorstellen? 


- Uw klant is slachtoffer bij een ongeval op weg naar het werk en heeft lichamelijke letsels. Bovendien weigert de arbeidsongevallenverzekeraar de tussenkomst. 

- Uw klant wordt strafrechtelijk vervolgd voor een overtreding van de wegcode.

- De echtgeno(o)t(e) van uw klant wordt omver gereden op een voetpad.

- Het gezin krijgt op weg naar de vakantiebestemming of op excursie in een autocar een ongeval. 

- Uw klant stoot op een probleem met een gehuurde bestelwagen tijdens een verhuis. 

- Uw klant heeft een geschil met een leasingbedrijf in verband met het gebruik van de huurwagen. 

- …


Is er dekking voor dergelijke risico’s in de polis rechtsbijstand van de eigenaar van de auto? 

De DAS-voordelen op een rijtje: 


- DAS garandeert u en uw klant de nodige objectiviteit bij het beheer van schadegevallen.

- Alle leden van het gezin zijn gedekt als deelnemer aan het verkeer, of als bestuurder van een voertuig van een derde.

- Deze dekking beperkt zich niet tot courante rijtuigen: ook als bestuurder van pleziervaartuigen, jetski’s, quads, treinen, trams en andere motorvoertuigen… is de klant verzekerd.

Uw klant geniet van een dekking All Risk Bestuurder motorvoertuigen voor 71 EUR per jaar! 

 

Goed om weten

Indien de klant een verzekerd voertuig heeft bij DAS, zijn al deze waarborgen automatisch inbegrepen.Raadpleeg onze website www.das.be om onze speciale voorwaarden ‘All Risk Bestuurder motorvoertuigen‘ te consulteren.

Vragen? Contacteer uw Area Manager. Hij/zij staat u met plezier bij met verdere informatie.

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming DAS. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan DAS. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Instant rechtsbijstand? Innovatie en digitalisering op de verzekeringsmarkt
13/01/2022 14:53
Instant rechtsbijstand? Innovatie en digitalisering op de verzekeringsmarkt
Lees meer
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer