Pionier in rechtsbijstand

4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig

De zomer en uw vakantie zijn in aantocht. Bent u van plan een auto te huren tijdens uw reis? Wees dan voorzichtig, want onze ervaring als rechtsbijstandsverzekeraar leert ons dat niet altijd alles eerlijk verloopt ...

 

Bij de verhuur van een wagen wordt altijd een huurovereenkomst gesloten tussen de partijen. Het staat huurder en verhuurder vrij om samen clausules in het contract te bepalen. Dat heet het principe van de wilsautonomie. Maar, aangezien verhuurbedrijven modelcontracten opleggen aan klanten, bestaat er een duidelijke wanverhouding tussen de partijen. Die contracten zijn te nemen of te laten, er is geen ruimte voor onderhandelingen. Klanten genieten wel een zekere rechtsbescherming, meer bepaald door sancties die van toepassing zijn op oneerlijke bepalingen. Maar die voldoet niet altijd.

Daarom geven we u enkele tips om valkuilen te vermijden.

1. Let goed op

Wanneer de auto in ontvangst wordt genomen, wordt de vaststelling van de schade soms tegenstrijdig ingevuld. Zorg ervoor dat alle zichtbare schade in het verslag staat voordat u het ondertekent. Daarna kunt u die schade niet meer betwisten. U kunt ook verschillende foto’s van de auto nemen. Als er geen schadevaststelling wordt gedaan, trekt u aan het langste eind. Het verhuurbedrijf zal later immers moeilijk kunnen bewijzen dat de auto nog niet beschadigd was voor ontvangst.

2. Geef niet toe

Wanneer u het voertuig terugbrengt, moet er opnieuw een schadevaststelling worden opgemaakt. Als de auto in dezelfde staat wordt teruggebracht, moet dat worden vastgesteld en krijgt u een document waarin dat bevestigd wordt. Als er geen tegenstrijdige vaststelling kan worden gedaan (bijvoorbeeld omdat u het voertuig na sluitingstijd van het bedrijf terugbrengt), neem dan zeker foto’s van de auto (bij voorkeur voor de kantoren van het bedrijf) om aan te tonen dat het voertuig in uitstekende staat is teruggebracht.

3. Wees vooruitziend

In sommige huurcontracten staat dat het bedrijf bij vermeende schade voor uw rekening het recht heeft om uw creditcard te gebruiken zonder uw toestemming. Dat is een oneerlijke praktijk en een clausule waarvan de rechtsgeldigheid kan worden betwist, maar dan is het al te laat. Uw geld zal immers worden afgeschreven en dan moet u dat bedrag zelf proberen te recupereren, zelfs als het verhuurbedrijf niet voldoende bewijs heeft dat u schade heeft veroorzaakt. Als dat u overkomt, neem dan onmiddellijk contact op met uw kredietkaartmaatschappij om de betaling proberen tegen te houden.

4. Wees oplettend

Is het voertuig omnium verzekerd? Hoeveel bedraagt uw franchise? Wat gebeurt er als u verantwoordelijk bent voor een ongeval terwijl u een voertuig huurt? Het zijn belangrijke vragen waarop u het antwoord moet kennen. De ervaring van één van onze klanten:

Onze klant heeft een auto-ongeval met een huurwagen. De aansprakelijkheidsverzekeraar treedt op voor de derde partij en dekt de kosten. Er wordt een franchise aangerekend aan de klant. Onze klant betwist deze aanrekening omdat het verhuurbedrijf hem nooit heeft geïnformeerd over die franchise. De specifieke contractvoorwaarden waarin die franchise vermeld werd, waren namelijk in het handschoenenkastje gestoken. Pas na het ongeval heeft de klant die voorwaarden gelezen.

Artikel VI.2 van het Wetboek van economisch recht rond handelspraktijken stelt dat de verkoper de consument uiterlijk bij de ondertekening van het contract te goeder trouw alle juiste en nuttige informatie moet verstrekken over de voorwaarden van de overeenkomst. Op basis van die wettelijke bepalingen kan men stellen dat het verhuurbedrijf zijn verplichtingen niet is nagekomen en dat het daarom de franchise zelf moet betalen. Maar die juridische oplossing zal discussies niet altijd voorkomen, zeker als het bedrag al van de creditcard al is afgeschreven.

Onze cliënt deed beroep op zijn rechtsbijstand om hem te verdedigen teneinde zijn franchise terug te krijgen.

 

De ervaring leert ons dat u beter te voorzichtig kan zijn dan niet voorzichtig genoeg.

Een gewaarschuwd bestuurder is er immers twee waard! Maar als dat niet werkt ...

De rechtsbijstand All Risk Voertuig of All Risk Bestuurder dekt alle geschillen met een verhuurbedrijf.

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer